Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is een hypotheekvorm, die vooral interessant is voor mensen die op dit moment een hoog inkomen genieten en verwachten dat dit inkomen in de toekomst lager zal worden, doordat er bijvoorbeeld minder gewerkt gaat worden. Het kenmerk van de lineaire hypotheek is dat de bruto maandlasten gedurende de looptijd minder zullen worden. Dit wordt veroorzaakt door de steeds verder gelijkmatig dalende rentelasten gedurende de looptijd van de lineaire hypotheek.

Lagere maandlasten in de toekomst

Het principe van de lineaire hypotheek is erop gebaseerd, dat er maandelijks een deel rente wordt betaald en een deel aflossing. Er wordt echter alleen rente betaald over de nog openstaande hypotheekschuld. Dus het komt er feitelijk op neer, dat hoe meer er op de hypotheekschuld is afgelost, hoe minder rente er verschuldigd is. In de loop der tijd zullen de bruto maandlasten dus steeds verder afnemen. Aan het einde van de looptijd is de hypotheekschuld bij deze hypotheekvorm volledig afgelost. De termijn van de maandelijkse aflossing wordt overigens bepaald door de hypotheekschuld bij aanvang te delen door de totale looptijd van de lening. Het voordeel van deze hypotheek zijn dus de lage maandlasten in de toekomst.

Renteverhoging en lineaire hypotheek

Een van de andere voordelen die een lineaire hypotheek kan hebben, is bescherming tegen een renteverhoging in de toekomst. Deze bescherming is geen absoluut gegeven, maar moet meer gezien worden als een bijkomstigheid in het geval van stijgende rentepercentages. Indien er in de toekomst een renteverhoging plaatsvindt, heeft de lineaire hypotheek immers als voordeel dat er minder rente wordt betaald, omdat er al een deel is afgelost op de hypotheekschuld. Het nadeel van een lineaire hypotheek is, dat het fiscaal voordeel van de hypotheekrenteaftrek, in de toekomst minder zal worden, omdat er steeds minder rente wordt betaald. In die zin kan de lineaire hypotheek niet als de fiscaal meest aantrekkelijke hypotheekvorm beschouwd worden.

Offerte voor een lineaire hypotheek

Als men tot de conclusie komt dat de lineaire hypotheek de meest geschikte hypotheekvorm zal zijn, die afgestemd is op de toekomstige financiële situatie, kan er een offerte aangevraagd worden. Er zijn verschillende hypotheekverstrekkers, die in hun aanbod van hypotheken ook de mogelijkheid van een lineaire hypotheek bieden. Wij gaan voor u op zoek naar die hypotheekverstrekker, die de meest gunstige voorwaarden hanteert en het beste aansluit op uw persoonlijke wensen.

De rentevarianten die worden aangeboden kunnen namelijk per bank of hypotheekverstrekker verschillen en daar is voordeel mee te behalen, door voor de meest gunstigste rentevariant te kiezen. De keuze voor een rentevariant is afhankelijk van het risico, dat u als consument, bereid bent te nemen. Een variabele rente brengt bijvoorbeeld onzekerheid met zich mee en met een vaste rente voor de lineaire hypotheek wordt er in elk geval gedurende een bepaalde periode zekerheid verkregen.

=> VRAAG DIRECT EEN GRATIS OFFERTE AAN VOOR EEN LINEAIRE HYPOTHEEK