Levenhypotheek

Een levenhypotheek is een hypotheek waaraan een levensverzekering gekoppeld is. De hele looptijd van de hypotheek wordt er niets afgelost, maar is er alleen sprake van rentelasten en premielasten voor de levensverzekering. De levensverzekering heeft bij de levenhypotheek het doel om daarmee aan het einde van de hypotheeklooptijd de schuld af te lossen. Bij de levenhypotheek kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de traditionele levenhypotheek en de moderne levenhypotheek, die hieronder verder zullen worden toegelicht.

Traditionele levenhypotheek

Bij een traditionele levenhypotheek is er sprake van sparen door middel van de levensverzekering om kapitaal op te bouwen, waarmee de hypotheek kan worden afgelost. De hoogte van de kapitaalsopbouw is bij deze hypotheekvorm echter niet gegarandeerd. Vaak wordt er door de hypotheekverstrekkers wel een garantie afgegeven in de vorm van een gegarandeerde vergoeding voor de rente, ten hoogte van 3 procent over het spaardeel. In de praktijk zou het er dan op neer komen dat er minimaal tussen de 60 procent en 70 procent van de hypotheekschuld kan worden afgelost. Het verleden heeft echter uitgewezen dat er gedurende een dergelijke lange looptijd meer rendement wordt behaald, zodat er een kapitaal wordt opgebouwd dat gelijk is aan de hypotheekschuld.

Moderne levenhypotheek

Een moderne levenhypotheek biedt meer flexibiliteit als de traditionele levenhypotheek en kan in dat opzicht interessanter zijn. Het grote verschil is namelijk dat de kapitaalverzekering bij deze levenhypotheek tussentijds gewijzigd kan worden, indien zich er een situatie voordoet, die daartoe aanleiding geeft. Er wordt maandelijks een premie betaald die bestaat uit een premie voor de overlijdensrisicoverzekering en uit een spaarpremie voor de kapitaalopbouw. De verhouding tussen deze premies wordt maandelijks vastgesteld.

Naarmate de kapitaalwaarde toeneemt, zal het risico met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering afnemen en dat betekent dat in de loop van de tijd er minder risicokapitaal verzekerd zal hoeven te worden. Dit heeft tot gevolg dat het deel van de spaarpremie in verhouding zal toenemen ten opzichte van de premie van de overlijdensrisicoverzekering. De flexibiliteit van een moderne levenhypotheek is er verder in gelegen, dat het mogelijk is om steeds keuzes te maken met betrekking tot de besteding van de spaarpremie, bijvoorbeeld in beleggingsfondsen waar de voorkeur naar uitgaat. Ook voor deze variant van de levenhypotheek geldt echter, dat er vooraf geen garanties worden gegeven met betrekking tot de waarde opbouw van het kapitaal.

Advies over de levenhypotheek

H2o Hypotheken & Assurantiën kan u alles vertellen over de levenhypotheek en zal in een persoonlijk gesprek de verschillen tussen de traditionele levenhypotheek en de moderne levenhypotheek concreet vertalen naar de persoonlijke financiële situatie. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van de verschillen en de mogelijkheden.

Voor een vrijblijvend advies op maat kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze adviseurs.