Stappenplan

 

Stap 1: Het hypotheekadvies oriëntatiegesprek

Het is voor beide partijen belangrijk om zich goed voor te bereiden op het vrijblijvende hypotheekadvies gesprek. Om dit gesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij u om de volgende documenten zoveel als mogelijk vooraf digitaal aan te leveren:

 1. Meest recente salarisstrook
 2. Recente werkgeversverklaring
 3. Samenvatting pensioenoverzicht
 4. Overzicht feitelijk arbeidsverleden
 5. Kopie paspoort
 6. Overzicht van spaargeld en/of schulden
 7. Ingevuld formulier voorzieningen bij de werkgever
 8. Eventuele gegevens van de huidige woning, hypotheek en lopende financiële producten
 9. Het ingevulde klantprofiel (een blanco exemplaar sturen wij per e-mail bij de afspraakbevestiging)
 • In het eerste hypotheekadvies gesprek leggen wij uit wie wij zijn en hoe wij werken, zie ook ons dienstverleningsdocument hypotheekvraag. Uiteraard willen we u ook graag leren kennen en de doelen bespreken aan de hand van het ingevulde klantprofiel.
 • Ook komt in het eerste gesprek van het hypotheekadvies de verschillende hypotheekvormen, hypotheekconstructies en de hypotheekrente van verschillende aanbieders aan bod.
 • Daarnaast geven wij u in het eerste gesprek een indicatie van de maximale hypotheek en de maandlasten die daarbij horen.
 • Als laatste onderdeel van dit gesprek ontvangt u een opdrachtbevestiging waarin de afspraken worden vastgelegd.

 

Stap 2: Inventarisatie van uw situatie en persoonlijke wensen

Nadat u akkoord bent gegaan met de opdrachtbevestiging gaan we met het dossier aan de slag.

 • Het in kaart brengen van uw huidige en toekomstige financiële situatie.
 • We bespreken uw specifieke wensen en de hypotheekvormen die hierop aansluiten en welke verschillende hypotheekverstrekkers interessant kunnen zijn.
 • We bespreken de verschillen in voorwaarden en premies voor bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekering.
 • We berekenen uw maandbedrag en geven u inzicht in de risico’s (overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen) met daarbij mogelijke oplossingen.
 • U ontvangt het financieel plan met daarin onder andere de conclusies n.a.v. de inventarisatie en het persoonlijke gesprek alsmede ons hypotheekadvies.
 • We bespreken het financieel plan en hypotheekadvies met u en als u er akkoord mee bent vragen we de hypotheekofferte bij de geldverstrekker aan.

 

Stap 3: De hypotheekofferte doornemen

 • U ontvangt van ons zo snel als mogelijk de hypotheekofferte, de offerte voor de verzekeringen en de aanvraagformulieren. De termijn voor het ontvangen van de hypotheekofferte hangt af van de gekozen geldverstrekker en uw persoonlijke situatie. Vooraf geven wij u een indicatie van de doorlooptijd.
 • Bij de hypotheekofferte ontvangt u de hypotheekvoorwaarden die van toepassing zijn op de offerte. In de hypotheekofferte staan de afspraken over o.a. hypotheekvormhypotheekrente, hypotheekbedrag, uw maandbedrag en rentevaste periode.
 • We maken met u een afspraak om de hypotheekofferte in Amsterdam persoonlijk door te spreken.
 • Als alles duidelijk is, tekent u de hypotheekofferte en de verzekeringsaanvraag. Wij sturen de getekende offerte vervolgens door naar de hypotheekverstrekker.

 

Stap 4: Van geldverstrekker naar notaris

 • We verzamelen alle gevraagde documenten uit de geaccepteerde hypotheekofferte. Bij voorkeur sturen wij zoveel mogelijk stukken direct mee met de getekende offerte zodat de beoordeling hiervan spoedig kan plaats vinden.
 • Indien een taxatie nodig is regelen wij deze ook direct voor u. Wij hebben met verschillende taxateurs tarieven bedongen die variëren van € 399,00 tot € 450,00 incl. btw en eventuele validatiekosten.
 • Indien u met de verkoper afgesproken heeft een bankgarantie te laten stellen dan helpen wij u daarbij.
 • Ook de aangevraagde verzekeringen (bijv. overlijdensrisicoverzekering) sturen wij door naar de verzekeraar met de vraag om deze z.s.m. te beoordelen.
 • Een getekende hypotheekofferte is beperkt geldig en moet voor de datum zoals deze genoemd is in de offerte passeren. Binnen deze termijn moet de hypotheekakte getekend zijn bij de notaris.
 • Belangrijk is dat het financieringsvoorbehoud uit het koopcontract niet verloopt voordat de hypotheekverstrekker schriftelijk akkoord is gegaan. Ook deze data zullen wij samen met u in de gaten houden.
 • Zodra de hypotheekverstrekker alle stukken akkoord bevonden heeft, krijgt u van ons bericht. U kunt nu met de notaris een afspraak maken voor het tekenen van de hypotheekakte.
 • Indien gewenst kunnen wij u helpen met de schadeverzekeringen zoals een opstal- en inboedelverzekering. De opstalverzekering is een door de hypotheekverstrekker verplicht gestelde verzekering welke bij een appartementsrecht meestal is afgesloten door de vereniging van eigenaren.
 • Op verzoek van de notaris maakt de hypotheekverstrekker de gelden over naar de notaris. De notaris maakt de nota van afrekening waar alle te betalen bedragen op komen te staan en verstuurd deze naar u.
 • Wij nemen nog even contact met u op om de nota van afrekening en de concept hypotheekakte door te spreken.
 • Indien u een verbouwing heeft meegefinancierd zal de hypotheekverstrekker deze in de meeste gevallen in bouwdepot houden. U krijgt van de hypotheekverstrekker de uitleg en benodigde formulieren om de gelden te gebruiken volgens de geplande verbouwing.
 • Zodra u de eigendomsakte en hypotheekakte bij de notaris getekend heeft, bent u eigenaar van de nieuwe woning.

 

Stap 5: Uw hypotheekadvies in de toekomst

 • Onze dienstverlening stopt niet na het sluiten van de hypotheek, immers dit is een traject voor misschien wel 30 jaar, waarin van alles kan gebeuren. Ook tijdens de looptijd van uw hypotheek kunt u over alle financiële onderwerpen een beroep op ons doen. Dit kan via het zogeheten accountantsmodel, ofwel op uurtarief óf via ons voordelige abonnement. Zie hiervoor ons
 • Het kan zijn dat u in de toekomst uw hypotheek of andere producten wilt aanpassen. Bijvoorbeeld in het geval van verbouwing, verhuizing of andere veranderingen binnen het gezin. Voor een nieuw financieel hypotheekadvies brengen wij opnieuw kosten in rekening, vooraf zullen wij hier wederom duidelijke afspraken over maken.
 • Wij rekenen voor iedere klant, waar wij de hypotheek voor in beheer hebben, 60 euro administratie kosten per jaar, zolang de hypotheek onder ons kantoor actief is. Een volledig onderhoudsabonnement kost 15,95 euro per maand (incl. 60 euro administratie kosten!). Ons uurtarief is 125,00 euro ex btw per uur.