Aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is een veel voorkomende hypotheekvorm en dat komt vooral door de lage netto maandlasten, die aan deze hypotheek zijn verbonden. Het kenmerk van de aflossingsvrije hypotheek is namelijk, dat er over de hele looptijd van de hypotheek, die over het algemeen 30 jaar bedraagt, alleen maar rente hoeft te worden betaald. Van aflossing op de hypotheek is dus geen sprake bij deze vorm van hypotheek. Er wordt overigens vaak wel een keuze gemaakt om een aflossingsvrije hypotheek te combineren met een van de andere hypotheekvormen, waarbij er wel sprake is van aflossing.

Fiscaal voordeel met de aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek biedt aan een ieder optimaal fiscaal voordeel. Doordat aflossing op de hypothecaire lening achterwege blijft en er alleen maandelijks rente wordt betaald, kan het hele rentebedrag fiscaal in mindering worden gebracht. Dit is dan ook de reden dat er sprake zal zijn van lage netto maandlasten. Bovendien blijft de hypotheekschuld gedurende de hele looptijd hetzelfde, in tegenstelling tot veel andere hypotheekvormen, en blijft het fiscale voordeel van de aflossingsvrije vorm ook tijdens de hele looptijd bestaan. De lage maandlasten van de aflossingsvrije hypotheekvorm, als gevolg van het optimale fiscale voordeel, zijn dan ook het grootste voordeel van deze hypotheek.

Keuze voor een aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek wordt vrijwel altijd aangegaan in combinatie met een andere hypotheekvorm. Op zich is dat ook een verstandige keuze, want bij een aflossingsvrije hypotheek zal er namelijk na 30 jaar looptijd altijd nog een restschuld blijven bestaan. Er wordt zoals vermeld geen bedrag afgelost op de hypotheekschuld. Bij de keuze voor een aflossingsvrije hypotheek, is dit dan ook een aspect waarmee rekening gehouden moet worden.

Hetzelfde geldt voor de beperking die er is gesteld aan de aftrek van rente op hypotheken. Na 30 jaar, zoals de gemiddelde looptijd van een hypotheek bedraagt, is het namelijk niet meer mogelijk om de rente fiscaal in mindering te brengen. Na afloop van de looptijd, zal u dus nog altijd rente blijven betalen over de restschuld, waarvoor de aflossingsvrije hypotheek destijds is aangegaan. Bij de andere hypotheekvormen wordt er direct of indirect vermogen opgebouwd om de hypotheekschuld af te lossen, maar bij de aflossingsvrije hypotheek is dit dus niet het geval. De keuze voor een aflossingsvrije hypotheek wordt dan ook vooral gebaseerd op de huidige financiële voordelen in de vorm van lage maandlasten.

Aflossingsvrije hypotheek afsluiten

Voor het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek, eventueel gecombineerd met een andere hypotheekvorm, zijn er diverse aspecten waar rekening mee kan worden gehouden. Belangrijk bij het maken van een keuze voor deze hypotheekvorm is, dat de verschillende aanbiedingen van hypotheekverstrekkers nauwkeurig worden bekeken. De hoogte van het rentepercentage bij het afsluiten van de aflossingsvrije hypotheek is namelijk van belang, maar ook het soort rente, die variabel of vast kan zijn en de periode waarvoor de rente kan worden vastgezet zijn van belang.