Annuïteitenhypotheek

Een annuïteiten hypotheek is een van de oudere hypotheekvormen, maar wordt op regelmatige basis nog afgesloten. Kenmerkend voor de annuïteiten hypotheek is dat de totale bruto maandlasten elke keer gelijk zijn, waarbij er steeds aflossing en rente wordt betaald. In het begin van de hypotheek zal er meer rente worden betaald en wordt er een kleiner bedrag afgelost. Naarmate er meer wordt afgelost, zal er minder rente worden betaald. Dit betekent dat vooral in het begin de netto maandlasten lager zullen zijn, omdat er meer rente wordt betaald en er dus fiscaal gezien een groter bedrag voor de hypotheekrenteaftrek in aanmerking komt.

Lage maandlasten bij annuïteiten hypotheek

Een annuïteiten hypotheek is door de lage netto maandlasten in het eerste deel van de looptijd vooral geschikt voor mensen, die op dit moment een inkomen hebben, waarvan verwacht wordt, dat het inkomen in de toekomst zal toenemen. Hoewel de bruto maandlasten gelijk zullen blijven, zullende de netto maandlasten namelijk stijgen. De rente wordt immers afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor starters die aan het begin van hun carrière staan en goede perspectieven hebben op een inkomenstoename kan een annuïteiten hypotheek zeker geschikt zijn, door de lage netto maandlasten in het begin van de looptijd.

Rentevaste periode

Het gegeven dat de bruto maandlasten gelijk blijven tijdens de looptijd, gaat alleen op gedurende de rentevaste periode die overeen is gekomen. Als de rente bijvoorbeeld vastgesteld is voor 5 jaar en na 5 jaar vindt er een renteverhoging plaats, dan zullen de maandlasten uiteraard toenemen. De enige mogelijkheid om gedurende de hele looptijd verzekerd te zijn van de dezelfde bruto maandlasten, is de rente voor een gelijke periode vast te zetten, maar dit heeft weer als nadeel dat er sprake zal zijn van een hoge rente. De keuze voor een lange, korte of variabele rente zal dan ook in overweging moeten worden genomen, waarbij H2O Hypotheken & Assurantiën u uiteraard van dienst kan zijn.

Advies bij de keuze voor annuïteiten hypotheek

In het grote aanbod van hypotheken, is het niet altijd een eenvoudige opgave om een geschikte keuze te maken en wie bij verschillende adviseurs te rade gaat, zal ook uiteenlopende adviezen krijgen over een annuïteiten hypotheek. Het is dan ook belangrijk dat er contact gezocht wordt met een onafhankelijk adviseur, die u informeert over onder meer de gevolgen van een annuïteiten hypotheek afgezet tegen andere hypotheekvormen. Op die manier zal helder en duidelijk worden gemaakt of een annuïteiten hypotheek de meest geschikte vorm is. H2O Hypotheken & Assurantiën kan namelijk inzicht geven in de concrete financiële gevolgen van het afsluiten van een annuïteiten hypotheek.