Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is een van de nieuwe hypotheekvormen, die de consument in de gelegenheid stelt om vermogen op te bouwen om daarmee de hypotheekschuld te kunnen aflossen. Er wordt alleen rente betaald tijdens de looptijd, waardoor deze hypotheekvorm fiscaal gunstig te noemen is. De bankspaarhypotheek is aan strenge regels gebonden en weinig flexibel. Er wordt een hypotheek verstrekt, waarover rente wordt betaald en er is een geblokkeerde spaarrekening aanwezig, waar op periodieke wijze geld op wordt gestort. Over het geld dat op de geblokkeerde spaarrekening wordt gezet, wordt een rentevergoeding gegeven die gelijk is aan de hypotheekrente. Op deze bankspaarrekening wordt dus het vermogen opgebouwd om de schuld uiteindelijk mee af te lossen.

Spaarvarianten bij bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee varianten, namelijk:

  • Spaarvariant: spaarrekening eigen woning
  • Beleggingsvariant: beleggingsrekening eigen woning

Bij de spaarvariant is de eindwaarde van het opgebouwde vermogen gegarandeerd en dat betekent dat de hypotheekschuld met zekerheid zal worden afgelost aan het einde van de looptijd.
Bij de beleggingsvariant is er geen gegarandeerd eindkapitaal, want het ingelegde geld zal worden belegd en daarom zal het opgebouwde vermogen bij deze variant afhankelijk zijn van de behaalde rendementen. Dit is dus een variant van de bankspaarhypotheek, waarbij er risico wordt genomen omtrent het wel of niet kunnen aflossen van de hypotheekschuld. Overigens zijn er wel mogelijkheden om een keuze te maken tussen risicovol beleggen van het vermogen of met een beperkt risico beleggen van het ingelegde geld.

Voorwaarden bij een bankspaarhypotheek

Aan het afsluiten van een bankspaarhypotheek worden verschillende voorwaarden gesteld en zijn er ook beperkingen met betrekking tot vrijkomen van het ingelegde geld. In de eerste plaats is er geen overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan deze vorm van hypotheek. Als een overlijdensrisicoverzekering gewenst is, dan zal u deze zelf moeten afsluiten. De bankspaarrekening moet verplicht geblokkeerd zijn en dat moet duidelijk blijken uit de overeenkomst. Deze rekening kan maar één keer gedeblokkeerd worden, namelijk bij verkoop van de woning of bij het overlijden van de hypotheeknemer. De geblokkeerde spaarrekening moet minimaal voor de duur van 15 jaar worden aangegaan en dat betekent dat de looptijd van de hypotheek ook minimaal 15 jaar moet bedragen. Er gelden vrijstellingen bij uitkeringen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de looptijd en bovendien geldt er één vrijstelling per persoon en dus niet per product.