Beleggershypotheek

De beleggershypotheek heeft in de afgelopen jaren veel in de belangstelling gestaan en de populariteit is enigszins gedaald, maar dit neemt niet weg dat de keuze voor een beleggershypotheek uiteindelijk toch een goede keuze kan zijn. Het kenmerk van een beleggershypotheek is dat er gedurende de looptijd een vermogen wordt opgebouwd door beleggingen, waarmee aan het einde van de looptijd van de hypotheek de schuld kan worden afgelost. Zekerheid over de gegarandeerde opbouw van het vermogen wordt er echter niet gegeven en dat kan positief of negatief uitwerken.

Vermogensopbouw bij beleggershypotheek

Bij het beleggen van vermogen worden er nooit garanties gegeven met betrekking tot het kapitaal, dat kan worden opgebouwd. Dit betekent in feite dat er gedurende de looptijd van de beleggershypotheek meer kapitaal kan worden opgebouwd dan de hypotheekschuld, maar ook dat er minder kapitaal wordt opgebouwd dan de hypotheekschuld. Een beleggershypotheek draagt dan ook enig risico in zich, waar de consument rekening mee moet houden. Indien er onvoldoende vermogen wordt opgebouwd gedurende de looptijd, zal de hypotheekschuld niet volledig kunnen worden afgelost en blijft er dus een restschuld. Wie het risico wil nemen en heeft ingecalculeerd dat er eventueel nog een restschuld blijft bestaan, kan overwegen een beleggershypotheek te nemen. Aan de andere kant wordt immers ook het risico genomen, dat er meer vermogen wordt opgebouwd en dat er dus na het aflossen van de hypotheekschuld nog winst overblijft. Wilt u een goed inzicht in de risico’s informeer hier dan naar bij uw adviseur.

Maandlasten bij beleggershypotheek

Tijdens de looptijd worden er bij de beleggershypotheek geen aflossingen gedaan, maar wordt er alleen rente betaald. Dit betekent dat, gelet op de renteaftrek, de netto maandlasten laag zijn. Dit is ook de reden waarom de beleggershypotheek vrij lang, hoog in het lijstje van populaire hypotheken heeft gestaan. Overigens wordt er maandelijks naast de rente een bedrag betaald, dat voor beleggingen gebruikt wordt om het vermogen op te bouwen. Verder maakt een overlijdensrisicoverzekering vaak een verplicht onderdeel uit bij het afsluiten van een beleggershypotheek.

Combinatie met andere hypotheekvorm

Het is begrijpelijk dat men het risico bij een beleggershypotheek beperkt wil houden en dat kan geregeld worden, door een beleggershypotheek af te sluiten in combinatie met een andere hypotheekvorm, waarbij er bijvoorbeeld wel een zeker vermogen wordt opgebouwd, om voor dat deel de hypotheekschuld in elk geval met zekerheid te kunnen aflossen, zoals in het geval van een spaarhypotheek.