Nationale hypotheek Garantie (NHG)

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen van een woning, maar ook als u al een eigen woning bezit en deze wilt gaan verbouwen (kwaliteitsverbetering). De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Voordelen Nationale Hypotheek Garantie

 • Kunt u uw hypotheek langere tijd niet meer betalen en moet u uw woning verkopen, dan wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden als blijkt dat u buiten uw schuld in de problemen bent gekomen en dat alles er aan gedaan is om de restschuld te beperken.
 • U krijgt tot 0,60 % korting op uw hypotheekrente.
 • Als u door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van uw partner tijdelijk uw hypotheek niet meer kunt betalen, biedt de NHG de Woonlastenfaciliteit. Daarmee heeft u extra tijd om betalingsproblemen op te lossen en zo gedwongen verkoop te voorkomen.

Kosten Nationale Hypotheek Garantie

Het Waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. U betaalt hiervoor een eenmalig bedrag aan borgtochtprovisie. In 2019 is dit 0,9% over het totale hypotheekbedrag. In ruil daarvoor krijgt u een rentekorting voor uw hypotheek. Dit voordeel kan soms wel oplopen tot 0,6 %.

Belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie zijn:

 • De maximale hypotheek inclusief kosten voor aankoop is € 290.000,-.
 • De maximale hypotheek wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen bedraagt € 307.400,-. (106% van de marktwaarde)
 • De maximale koopsom bij bestaande bouw is € 290.000,00.
 • De maximale koopsom bij nieuwbouw is € 290.000,-.
 • U moet zelf eigenaar/bewoner zijn.
 • Taxatie van de woning moet door een goedgekeurde instantie zijn gedaan. In het rapport wordt nu gesproken over de marktwaarde i.p.v. de onderhandse verkoopwaarde.
 • Bij nieuwbouw moet er een goedgekeurde insolventieverzekering aanwezig zijn.
 • Bij aankoop van een appartement met een bouwjaar van 1940 of eerder is een bouwkundig rapport niet meer verplicht.
 • Een eenmalige premiestorting voor een woonlastenverzekering kan niet mee worden gefinancierd.

Verhoging NHG-grens

Per 1 januari 2019 is de kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd van € 265.000,- naar € 290.000,-. Door de ruimere grens kunnen meer kopers profiteren van de zekerheden én van de voordelen van de NHG.

De verhoging van de NHG geldt in principe tot 1 januari 2020.

NHG en restschuld

Wanneer er bij verkoop een restschuld overblijft, wordt deze vergoed aan de geldverstrekkers uit het fonds van NHG (de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen). Doordat het fonds het geld uitkeert aan de geldverstrekker, heeft u geen schuld meer aan de geldverstrekker maar wel aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. U krijgt dan een betalingsregeling om de schuld in zo’n kort mogelijk periode terug te betalen.

Het is ook mogelijk dat de schuld aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen wordt kwijtgescholden. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U kunt de hypotheeklasten niet meer opbrengen (hetgeen voor kan komen bij (echt)scheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of het overlijden van uw partner).
 • U kunt hierdoor de verkoop van de woning niet voorkomen.
 • U  beperkt de betalingsachterstanden zoveel mogelijk doordat u zo mogelijk de hypotheeklasten blijft betalen.
 • De woning is met toestemming van de geldverstrekker tegen een zo hoog mogelijk bedrag verkocht.
 • U bent niet in staat om de ontstane restschuld uit eigen geld te betalen.

Mocht de verkoop van uw woning onvermijdelijk zijn, dan is het belangrijk dat de volgende stappen doorlopen worden:

 1. Neem contact op met uw geldverstrekker indien de financieringslasten van de woning niet meer zijn op te brengen;
 2. Schakel een makelaar in om uw woning in de verkoop te zetten. Wij vragen van u om de woning te verkopen tegen een zo hoog mogelijke opbrengst en binnen uw mogelijkheden de lasten van de hypotheek te blijven voldoen. Dit betekent dat u regelmatig overleg met uw makelaar en geldverstrekker zult hebben;
 3. Stel uw geldverstrekker op de hoogte op het moment dat er een koper voor uw woning is. De geldverstrekker dient namelijk toestemming te geven voor de verkoop wanneer de opbrengst van de woning onvoldoende is om de hypotheekschuld volledig af te lossen. Om de toestemming te kunnen geven zal uw geldverstrekker de woning laten taxeren;
 4. Wanneer de geldverstrekker toestemming heeft gegeven dan mag de woning verkocht worden. Op het moment dat de opbrengst onvoldoende is om de volledige hypotheekschuld af te lossen ontstaat er een restschuld. Dit bedrag is bij de overdracht van de woning nog niet beschikbaar en zal door de geldverstrekker in eerste instantie als verlies genomen worden. De geldgever zal een verliesdeclaratie indienen bij de stichting;
 5. De NHG zal vervolgens beoordelen of u in aanmerking komt voor finale kwijting van de restschuld. U ontvangt hierover een brief van de stichting.