H2O Hypotheken & Assurantiën (onderdeel van L&S Groep) is bij een aantal organisaties, zoals weergegeven in onderstaand schema, waaronder de Autoriteit Financiële Markten(AFM). De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in verzekeren, sparen, lenen, beleggen, en pensioenen. Alleen indien een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om financieel advies te verlenen.

H2O Hypotheken & Assurantiën is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven.

Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12042089. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl/registers.

Wij hebben een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Hypothecair krediet
  • Consumptief krediet
  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Betaalrekeningen
  • Elektronisch geld
  • Spaarrekeningen

Verder hebben we een vergunning om te adviseren in:

  • Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (=adviseren in beleggingsfondsen)

Overige organisaties waar H2O Hypotheken & Assurantiën geregistreerd is:

  • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)

Ons kantoor voldoet voor advisering in hypotheken aan de door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs vastgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring en integriteit. Ons SEH nummer is 11791.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.01.5559 en kunt u controleren op www.kifid.nl.

Kamer van Koophandel (KvK)

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 58839712 Kamer van Koophandel Leeuwarden.

Daarnaast zijn wij verplicht jaarlijks een opleidingstraject te doorlopen om onze kennis te verhogen en op peil te houden. Een medewerker van H2O Hypotheken & Assurantiën mag alleen zelfstandig advies uitbrengen indien hij/zij voldoet aan de eisen van Erkend Hypotheekadviseur, Erkend Hypothecair Planner of Gecertificeerd Financieel Planner.